داوران

داوران سال 1399

اصغر آقائی: دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اکبر رضازاده: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

کریم اسکندری: استادیار دانشگاه پیام نور

زهرا حضرتی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

مهدی خیراندیش: دانشیار دانشگاه امام علی (ع)

منصور خیرگو: استادیار دانشگاه امام علی (ع)

محمدرضا زارعی: دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمود شوقی: مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

سیاوش نصرت پناه: دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

محمد خدابخشی: استادیار دانشگاه شهید بهشتی

جمشید صالحی صدقیانی: استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

صادق رضایی:  استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

سعید رمضان زاده: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

محمدرضا فتحی: استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

محمدتقی تقوی فرد: دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

حاجیه رجبی فرجاد:  دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

علیرضا کوشکی: استادیار دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

سمیه زراعتکار: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

فاطمه طوطیان اصفهانی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

صدیقه سادات هاشمی:  استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

ناهید سادات حسینی:  استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 

نام داور سمت / سازمان
مصطفی ابراهیم پور دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان
سیدمهدی احمدی بالادهی درون سازمانی
مریم اخوان استادیار ، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد ایدی عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، عضو کمیسیون پژوهشی نیروی انتظامی استان ایلام، رئیس مرکز نخبگان استان ایلام عضو هیأت
کریم اسگندری استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران
احمدرضا اسماعیلی
حسین اصلی پور استادیار گروه دولتی دانشگاه علامه
اصغر آقایی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
میلاد آقائی دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
نوذر امین صارمی گروه علوم انتظامی دانشگاه امین
حسین بجانی استادیار مدیریت
تقی برزگر
سروش بهربر عضو هیات علمی دانشگاه
محمدرضا پویافر
محمد تابان استادیار دانشگاه ایلام- شهروندی
محمدتقی تقوی فرد عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا جزینی مدیریت
رضا جوادیان
اصحاب حبیب زاده ملکی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
آرمان حیدری استادیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
دکتر ناهید حسینی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین
زهرا حضرتی صومعه گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه ازاد اسلامی واجد تهران مرکزی ، تهران ، ایران
سید حمید خداداد حسینی
سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
محمد خدابخشی دکترا, مدیریت دولتی, دانشگاه تهران, ایران, 1388.
مهدی خیراندیش دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری
منصور خیرگو
صیاد درویشی
لیلا ذوقی استاد دانشگاه امین
حاجیه رجبی فرجاد دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی
فریبرز رحیم نیا مدیریت، علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهدف مشهد، ایران.
صادق رضایی
اکبر رضازاده استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
سعید رمضان زاده استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه علوم انتظامی امین
جلال الدین زارع دکتری مدیریت صنعتی
محمدرضا زاهدی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سمیه زراعت کار گروه دولتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
فریبا شایگان استاد علوم اجتماعی
علی شائمی برزکی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
نادر شیخ‌الاسلامی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
مسعود شریعتی رییس گروه فرماندهی و مدیریت انتظامی
شیرین شعاع بین کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محمود شوقی مربی گروه آمادوپشتیبانی دانشگاه
حسین صیادی تورانلو
سعید صادقی هوش فرهنگی
دکتر مهدی صفیان استادیار مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)
صدیقه طوطیان‌ اصفهانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
محمد علی عامری معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
راشین عبدالهی روانشناسی
ابوالقاسم عربیون استاد دانشگاه تهران-خلاقیت
نورمحمد یعقوبی استاد گروه مدیریت دانشگاه زاهدان
دکتر مهدی علیزاده استادیار گروه مدیریت دانشگاه امین
جواد عینی پور دانشگاه علوم انتظامی امین
حسین غفاری دانشگاه امام حسین(ع)
محمد رضا فتحی استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
داود کیا کجوری مدیریت دولتی ،رفتار سازمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
محمدجواد کاملی
علی کچویی گروه مهندسی
علیرضا کوشکی استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه
آمنه مالمیر گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران
مرتضی محمدی عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه امین
مهدی محمدی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
یوسف محمدی‌مقدم دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامرضا مرادی دانشگاه علوم انتظامی امین
حمید مرتضی نیا دانشگاه امام حسین (علیه السلام)
لیلا مقتدایی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد حسن ملکی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه قم
سیاوش نصرت پناه
صدیقه سادات هاشمی استادیار دانشگاه امین