اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1352
تعداد پذیرش 250
تعداد عدم پذیرش 818

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 278
تعداد مشاهده مقاله 47519
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60453
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 10 روز
درصد پذیرش 18 %