تماس با ما

آدرس: تهران، ابتداى بزرگراه شهید خرازى، خیابان شهید جدى اردبیلى، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه علمى توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

 

آدرس سامانه:http://harold.jrl.police.ir

 

آدرس الکترونیکی (رایانامه نشریه):harold.jrl@police.ir

 

تلفن تماس: 48931693-021

 

نمابر: 48931692-021

 

 درصورت بروز هرگونه مشکل و یا پرسشی درباره ارسال مقاله از طریق سامانه و یا سایر موضوعات از طریق فرم زیر، درخواست خود را ارسال فرمایید.


CAPTCHA Image