راهنمای نویسندگان

نکات مهم قبل از ارسال مقاله :

1. لطفا آیین‌نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی در ذیل این صفحه و پرسش‌های متداول را به طور دقیق مطالعه فرمایید.

2. در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین مقاله پذیرفته نخواهد شد.

3. اگر فرمت تدوین مقاله توسط سیستم شما به درستی دریافت نشد، لطفاً بر روی کلمه اینجا راست‌کلیک نموده، فایل را بر روی رایانه خود ذخیره و سپس مشاهده نمایید و در صورت امکان از مرورگر فایرفاکس یا اکسپلورر استفاده کنید.

 استاد و پژوهشگر گرامی لطفاً پس از مطالعه نکات مهم و  آیین‌نامه پیشگیری از تقلب علمی به روش ذیل مقاله را ارسال کنید.

1. مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه است.

2. فقط و فقط دو فایل برای نشریه ارسال کنید، فایل مشخصات نویسندگان و فایل اصلی مقاله.

نکته مهم : در زمان بارگذاری فایل در سامانه، از شما خواسته شده تصاویر و جدول‌ها را جداگانه ارسال کنید، لطفاً بدون توجه به این موضوع فقط دو فایل  ذیل را ارسال کنید.

3. فرمت فایل مشخصات نویسندگان را دانلود کنید و اطلاعات را بر روی این فایل بارگذاری کنید.

4.  فرمت  مقاله را دقیقاً بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در ادامه تنظیم و ارسال کنید. 

5. فرمت چکیده فارسی و انگلیسی خود را دقیقاً بر اساس این فرمت تنظیم نمایید. 

 

آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه مدیریت نشریه‎های دانشکده مدیریت با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد. بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی که نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی و سلب اعتبار برای نشریه محفوظ است.

بعد از ارسال مقاله به سامانه نشریه، تحت هیچ شرایطی جایگاه نویسندگان اول، مسئول و ... تغییر نخواهد کرد.

سرقت علمی شکل­‌های گوناگونی دارد از جمله:

الف. ثبت مقاله دیگران به نام خود؛

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند؛

ج. کپی‌­برداری یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد)؛

د. طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود؛

هـ. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه؛

و. بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش؛

ز. استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‌پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

1. مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی وبگاه نشریه برداشته خواهد شد.

2. اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریه‎های ناجا قرار خواهد گرفت.

3. از مراجع قضایی ذی‎صلاح پیگیری حقوقی خواهد شد.

4. طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

5. مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‎ها، مؤسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

لطفا پژوهش‌های خود را در قالب بخش‌های زیر به‌طور کامل تدوین و تنظیم کرده و به فصلنامه ارسال فرمایید:

1.  عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان در پاورقی(دقیقا بر اساس فرمت نشریه: مرتبه علمی، گروه علمی، دانشگاه): در تمام مقاله نوع فونت «B Nazanin Bold» است. عنوان مقاله با اندازه 14، نام و نام خانوادگى نویسنده (نویسندگان) اندازه 13،  و در پاورقی با اندازه 10 نوشته شود.

تیتر اصلی: با اندازه 13 Bold  تیتر فرعی: 12 Bold    متن: 13 معمولی    داخل جداول: 10      عناوین جداول و نمودارها: 12Bold

2. چکیده: (10تا 14سطر: 150تا 200کلمه) 

چکیده فارسى و انگلیسى مقاله به صورت ساختارمندو در مطابقت کامل با یکدیگر تهیه شود وکلیدواژه‌ها: در حد 3تا 5 اصطلاح یا کلمه.

3. مقدمه

شامل: بیان مسئلهاهمیت و ضرورت پژوهشهدف و پرسش‌های پژوهش/

4-  پیشینه (پیشینۀ پژوهش به‌صورت «نام نویسنده، سال انتشار‏، عنوان پژوهش، هدف، روش و نتایج آن نوشته شود».پیشینه به ترتیب سال انتشار و داخلی و خارجی بودن آورده شود)/

5- مبانی نظری یا چارچوب نظری پژوهش مفاهیم، نظریه‌های مربوطه، فرضیه‌ها و الگوی مفهومی پژوهش)

6. روش‌شناسی پژوهش:

شامل: روش و نوع پژوهش، طرح پژوهش، زمان و مکان اجراى پژوهش، جامعه آمارى و حجم نمونه، روش نمونه‌گیرى، نحوه جمع‌آورى داده‌ها، ابزار اندازه‌گیرى و آزمون‌هاى آمارى مربوط.

7. یافته‌ها:

نتایج دقیق یافته‌هاى مهم، با رعایت اصول علمى و همچنین با استفاده از جداول و نمودارهاى لازم، شامل: یافته‌های توصیفی(جمعیت‌شناختی و...) و یافته‌های تحلیلی (حاصل از آزمون فرضیه‌ها و...) یا یافته‌های حاصل از تحلیل مسئله و موضوع در مقالات مروری.

8. بحث و نتیجه‌گیری: 

اشاره به نتایج تحقیق حاضر، آثار و اهمیت یافته‌هاى پژوهش و یافته‌هاى پژوهش‌هاى مشابه دیگر با تأکید بر مغایریت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیرى و کاربرد علمى یافته‌ها و ارائه رهنمودهاى لازم براى ادامه پژوهش.

9. پیشنهادها: 

در راستای اهداف و نتایج تحقیق به صورت کاملاٌ کاربردی.

10. محدودیت‌ها: (حداکثر 5-8 سطر) (در صورت لزوم)

11. سپاسگزاری: قدردانى از کلیه افراد، سازمان‌ها و مؤسسه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در پژوهش نقش داشته‌اند.

12. فهرست منابع: به تفکیک فارسى و سپس انگلیسى و یا سایر زبان ها قرار گیرد  (اصلاح براساس آخرین شیوه‌نامه APA).

لطفا چنانچه مقاله حاصل کار حمایت مالی شده است، در بخش تشکر و سپاسگزاری اعلام شود.

روش رفرنس دهی فارسی:

مقاله:

  1. عباس زاده، میرمحمد. (1369). حرفه معلمی و رضایت شغلی.  فصلنامه تعلیم و تربیت،19(21)،  58-76.

کتاب:

  1. حیدری، ناهید؛ فقیهی پور، جواد و شفیعی، آذین. (1396). پیاده سازی نشاط سازمانی در سازمان تامین اجتماعی (چاپ اول). تهران: انتشارات دارالفنون.

پایان نامه:

  1. غیبی، پروانه. (1393). بررسی رابطه‌ی توانمندسازی روانشناختی در محیط کار و تنیدگی کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی -  منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان رضوی.

انگلیسی:

  1. Shirom, A., Toker, S., Melamed, S., Berliner, S., &Shapira, I. (2013). Burnout and Vigor asPredictors of the Incidence of
  2. Hyperlipidemia among Healthy Employees. Applied Psychology: Health and Well-Being, 5 (1), 79–98.