اهداف و چشم انداز

اهداف و چشمانداز فصلنامه علمی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبان

با استعانت از پروردگار متعال، اهداف و چشماندازهای فصلنامه علمی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی به شرح زیر میباشد:

 

  1. تبیین مفاهیم و مبانی نظری در حوزۀ موضوعات مرتبط از جمله؛ مدیریت و لجستیک قابل بهره برداری در سازمان های پلیسی؛
  2. فراهم کردن بستر لازم به‌منظور انتشار و اشاعه دستاوردهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی و صاحب‌نظران علوم مدیریت و لجستیک مرتبط با اهداف فصلنامه در سازمان پلیس؛
  3. تولید علم جهت دستیابی به جایگاه پلیس الهام بخش منطقه و جهان اسلام در موضوعات مرتبط؛
  4. کمک به ارتقاء سطح علمی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علوم انتظامی و تقویت و ارتقاء قابلیت‌های مدیریتی و علمی مدیران و فرماندهان در حوزه مدیریت و لجستیک؛
  5. ترغیب دانشجویان و پژوهشگران به پژوهش در حوزه توسعه مدیریت و لجستیک در سازمان پلیس و جامعه.