دوره و شماره: دوره 1394، شماره 35، بهار 1394 
6. بررسی نقش مبادله رهبر-پیرو بر خلاقیت کارکنان

صفحه 117-134

عماد گل‌محمدی؛ باقر آرایش؛ محمدباقر رسوله‌وندی؛ رضا آیبد


7. توسعه استاندارد در اقلام کنترل اجتماع

صفحه 135-154

اصغر اقایی؛ محمد علی اکبری؛ مجتبی رضایی خنکدار