دوره و شماره: دوره 1392، شماره 30، زمستان 1392 
1. نقش روش‌های تدریس بر اثر بخشی یادگیری فرآگیران (مرکز آموزش ولی عصر(عج) تبریز )

صفحه 1-18

محمدجواد کاملی؛ حسین عظیمیان؛ محمدعلی امیر تقوی؛ حسین باغبان


4. بررسی تأثیر هولوگرافی بر خلاقیت در سازمان‌ها

صفحه 63-86

منصور صادقی مال امیری؛ حمید مرتضی نیا