اولویت‌بندی عوامل اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در صنایع لبنی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ـ ساختاری

نویسندگان

چکیده

با توجه به تغییرات سریع فناوری، ارائه محصولات جدید و تغییر سلیقه مشتریان، مدیریت زنجیره تأمین نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است و رویکردهای سنتی مدیریت زنجیره تأمین کارایی خود را از دست داده‌اند؛ از این رو به نظر می‌رسد مدیریت زنجیره تأمین نیازمند هوشیاری و سرعت عمل بیشتری باشد که منجر به شکل‌گیری مفهوم زنجیره تأمین چابک شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که از طریق تکنیک ISM عوامل موفقیت زنجیره تأمین چابک را در صنایع لبنی جامعه هدف مورد ارزیابی و اولویت‌بندی قرار دهیم. نتایج حاصل حاکی از آن است که 11 عامل اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در 6 سطح دسته‌بندی شده و قرار می‌گیرند. بالاترین سطح نشانگر عامل رضایت مشتری است که از طریق آن افزایش سهم بازار و سودآوری را برای سازمان در پی خواهد داشت. در سطح آخر مدل نیز سه عامل ادغام فرآیندها، برنامه‌ریزی متناسب و توسعه مهارت‌های کارکنان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the main drivers of agility supply chain success in dairy industry with structural interpretation modeling approach

نویسندگان [English]

  • Jamshid Salehi sadaghiani
  • Fatemeh Ghasem Zadeh
چکیده [English]

Given the rapid technological changes, the supply of new products and changing customer tastes, supply chain management has faced many challenges, and traditional approaches to supply chain management have lost their effectiveness; hence supply chain management seems to require vigilance and The speed of action has led to the formation of the concept of agile supply chain. In this research, we try to evaluate and prioritize the factors of success of the agile supply chain in the dairy industry of the target community through the ISM technique. The results indicate that the 11 main factors in the success of the agile supply chain are ranked and ranked in six levels. The highest level is the customer satisfaction factor, which will increase the market share and profitability for the organization. At the final level of the model, there are three factors for integrating processes, tailor-made planning and employee skills development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Agility
  • Structural Interpretation Modeling
  • Supply Chain Success Factors