بررسی آسیب پذیری و اختلال در عملکرد زنجیره تأمین بر اساس سوانح طبیعی

نویسندگان

چکیده

امروزه محیط کسب و کار موجبات بروز سطح بالایی از عدم اطمینان و رفتارهای آشفته در زنجیره های تأمین را فراهم کرده است. زنجیره های تأمین با چالش ها و تهدیدهای بزرگی همچون حوادث طبیعی (سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی)، حملات سایبری، تحریم، اختلالات در سیستم تأمین، تولید و توزیع و ... روبرو هستند. از این رو، مدیریت زنجیره تأمین از نظر انواع فرآیندهای حقوقی، راهبردی، سازمانی و دیدگاههای رقابتی بررسی می شود. با این حال، نقش واکنش های زنجیره تأمین جهانی به عنوان اهرمی مهم برای غلبه بر اختلالات شدید زنجیره تأمین، به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو، نیاز به فرآیند ترمیم زنجیره تامین برای مواجهه با سطوح پیچیدگی بالا، اتفاقات غیرقابل پیشبینی و تهدیدات میباشد. هدف از پژوهش حاضر مروری بر مفاهیم مطرح شده در ارتباط با این حوزه، براساس مطالعات شرکتهای تولیدی در کشورهای دارای تهدید و چالش در زنجیره تامین است. این تحقیق درباره فرآیند ترمیم زنجیره تأمین پس از بلایای شدید طبیعی و اختلالات بشری بحث میکند و از نظر برنامه‌ریزی برای بلایا و حصول واکنش ها، درسهای زنجیره تأمین را منعکس می کند. قابلیت های بحرانی از اطلاعات زنجیره تأمین، قابلیت ترابری و پراکندگی در این مقاله بررسی شده است. با توجه به افزایش آگاهی از موارد مزبور، هدف از این پژوهش، بررسی خطرات زنجیره تامین در جزئیات بیشتر و بررسی آسیب پذیری زنجیره تامین است. این مطالعه نشان می دهد چگونه شرکت های تولیدی به زلزله‌ها، سونامی، تهدیدها، چالشها و فجایع پاسخ داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Vulnerability and Disruption of Supply Chain Performance Based on Natural Disasters

نویسندگان [English]

  • Jamshid Salehi sadaghiani
  • َAmir Kjorrami
  • milad aghaee
چکیده [English]

Today, the business environment has created a high level of uncertainty and turbulent behavior in supply chains. Supply chains face major challenges and threats such as natural disasters (floods, earthquakes, storms, fires), cyberattacks, sanctions, supply chain disruptions, production and distribution, and so on. Hence, supply chain management is examined in terms of the types of legal, strategic, organizational, and competitive perspectives. However, the role of the global supply chain response has not been adequately addressed as an important lever to overcome severe supply chain disruptions. Hence, the need for a supply chain repair process to face high levels of complexity, unpredictable events, and threats. The purpose of this study is to review the concepts discussed in this area, based on the studies of manufacturing companies in the countries facing the threat and challenge in the supply chain. This research discusses the supply chain repair process after severe natural disasters and human disorders, and reflects the supply chain lessons in terms of disaster planning and response. The critical capabilities of supply chain information, transport capability, and dispersion are reviewed in this paper. Given the increased awareness of the above, the purpose of this study is to examine the supply chain risks in more detail and to examine the vulnerability of the supply chain. This study shows how manufacturing companies responded to earthquakes, tsunamis, threats, challenges and disasters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerabilities
  • actions
  • supply chain disruptions
  • supply chain performance