رویکردهای مؤثر در فرایند یادگیری زدایی سازمانی

نویسندگان

چکیده

با تغییرات سریع و ظهور تکنولوژی‌های جدید، حجم زیادی از دانش حول تکنولوژی‌های قدیمی جای خود را به دانش جدید می‌دهد. در صورتی‌که سازمان‌ها رویکردهای مؤثری جهت مدیریت دانش‌های منسوخ نداشته باشند، آمادگی و چابکی لازم در پذیرش تکنولوژی جدید کاهش یافته و انتقال تکنولوژی با سرعت پایینی انجام می‌گیرد، هم‌چنین توان یادگیرندگی سازمان در تطبیق با تکنولوژی جدید نیز محدود می‌گردد. در پاسخ به این چالش، سازمان‌ها می‌توانند با به‌کارگیری فرایند یادگیری‌زدایی، راهکارها و اقدامات مناسبی را در مواجهه با دانش منسوخ اتخاذ نموده و به‌نحو مؤثری، اثرات منفی آن را مدیریت نمایند. در این مقاله تلاش شده است با مطالعه تحقیقات یادگیری‌زدایی، اقدامات قابل استفاده سازمان‌ها شناسایی گردد. در گام بعد، با اتخاذ نگاهی جامع، با توجه به‌ اهداف و مخاطب هر یک از آن‌ها،‌ 6 رویکرد مختلف به منظور یادگیری‌زدایی پیشنهاد و کلیه اقدامات در قالب این رویکردها تقسیم‌بندی گردید. در ادامه با توجه به آن‌که هر یک از رویکردها و اقدامات ارایه شده در شرایط سازمانی خاصی از کاربرد و تاثیر بیشتری برخوردار هستند،‌ شرایط و عوامل تأثیرگذار در انتخاب آن‌ها، بررسی و شناسایی شد و در نهایت رویکردها و اقدامات متناسب با هر یک از آن‌ها پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kheirandish
  • Abbas Keramti
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 11