مروری بر نظریه خود رهبری (مفاهیم، استراتژیها و عوامل مؤثر بر خود رهبری)

نویسنده

چکیده

رهبری مهمترین عامل در تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان است و نقشی بسیار مهم و حیاتی در رشد، بالندگی و پیشرفت یک سازمان بر عهده دارد. یک رهبر قبل از شناخت دیگران باید خود را بشناسد. رهبران اثر بخش به طور مداوم در جستجوی راههایی برای بهبود خود و سازمانشان از طریق شناخت و تفکر در خود هستند. برای رهبری اثربخش بر دیگران ما ابتدا بایستی خودمان را به طرز اثربخشی هدایت کنیم. تعدادی از پژوهشگران از اصطلاح خود رهبری برای بهبود عملکرد فردی استفاده می‌کنند. خود رهبری فرایندی است که افراد به کمک آنها می‌توانند رفتارهای خود را کنترل کنند. تئوری خود رهبری شامل شماری از استراتژیهایی است که هدف از این استراتژیها ارائه راهکارهایی جهت بهبود اثربخشی و عملکرد فردی می باشد. استراتژیهایی که می‌توانند برای تغییر در تمایلات، رفتار و شناخت افراد مورد استفاده قرارگیرد و آنها را قادر سازد تا موفق تر عمل کنند. در این راستا، هدف از این مقاله مروری بر نظریه خود رهبری می باشد، تا ضمن آگاهی از مفهوم خود رهبری، استراتژیها و عوامل مؤثر بر آن بتوان به شیوه مؤثرتری از آن در راستای بهبود عملکرد فردی و سازمانی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the theory of self - leadership (Concepts, strategies and factors influencing on self - leadership)

نویسنده [English]

  • najibeh abbasi rostami
چکیده [English]

Leadership is the most important factor in ensuring the survival and continued success and Crucial role in the growth, development and progress of an organization. A leader must know itself before knowledge of others. Effective leaders are constantly seeking ways to improve themselves through knowledge and thinking in their organizations. For effective leadership over others, we must first conduct ourselves in the way effectiveness. A number of researchers have used the term leadership to improve individual performance. Leadership is a process that can help people to control their behavior. Theory self - leadership involves a number of strategies that aim of this strategies is presenting strategies to improve the effectiveness and individual performance. Strategies that can be used to change the orientation, behavior and individual cognition and enable them to be more successful. In this regard,, the aim of this paper is an overview of self - leadership theory,In addition to awareness of the concept of self - leadership, strategies and factors affecting it can be more effectively used to improve individual and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self leadership
  • self leadership strategies
  • team self leadership