مشارکت، کلید تحقق مدیریت‌ کیفیت و تعالی‌ سازمانی (با نگاهی ‌ویژه به سامانه ‌مدیریت‌ کیفیت ‌ناجا- مکنا)

نویسندگان

چکیده

بسیاری از صاحب‌نظران با منطق و استدلال قوی، سده پیش‌رو را به نام سده مشارکت نام‌گذاری کرده‌اند. امروزه موفقیت سازمان‌های برتر مرهون کارکنانی است که با قدرت تفکر و ایده‌های خلاق خود، سازمان‌های خویش را به مزیت‌های رقابتی و اهداف متعالی می‌رسانند. مشارکت دادن کارکنان در بهبود حیطه‌های کاری از طریق پیاده‌سازی و گسترش نظام پیشنهادها، شیوه‌ای کارساز در زمینه یافتن مشکلات و رفع آن‌ها در جهت تحقق مدیریت کیفیت و تعالی سازمان‌ها می باشد. بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم «هم‌افزایی» را ایجاد می‌کند که این نیرو ها می تواند پشتیبان برنامه‌های رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود، به‌گونه‌ای که دولت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها، تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دست‌یابی به اهداف و بدون شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود کیفیت جدی نیاز دارند، تحقق مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی میسر نخواهد شد و تمامی موارد یاد شده بدون اجرای نظام مشارکت در سازمان‌ها امکان‌‌‌پذیر نیست. گستردگی مأموریت‌ها و نقش‌های واگذار شده به نیروی انتظامی از یک طرف و افزایش انتظارات جامعه از طرف دیگر، موجب توجه اساسی به کیفیت عملکرد نیرو شده است؛ از این‌رو نتیجه انجام وظایف، رسالت و تعالی سازمانی را در پدیده‌ای به‌نام نظام مشارکت باید جستجو کرد. از این‌رو، در مقاله حاضر برای جمع‌آوری داده‌ها، در بخش اسنادی از مطالعات کتابخانه‌ای و در بخش میدانی از ابزارهای مشاهده و مصاحبه بهره گرفته شده است. بدین‌گونه که پس از بررسی مختصر مفاهیم، الگوها و اصول مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی، به معیارهای سرمایه انسانی در سازمان‌های متعالی و نظام مشارکت به‌عنوان یکی از مفاهیم محوری تعالی سازمانی، به بررسی مفاهیم و مبانی نظری مشارکت و نقش آن در تحقق مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی با نگاه ویژه به سامانه مدیریت کیفیت ناجا(مکنا) پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation, the key of enforcement of EFQM (With special glance to the Naja quality management system)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Slyman myguny
  • Zohre Fakhr Sa'adat
چکیده [English]

many scholars through strong reasoning and logic, name ahead century as participation century. Nowadays, success of successful organizations is indebted some employees who through thinking and creative ideas, make their organizations achieve a competitive advantage and superior goals. Employees' participation in improvement of work domains via implementing and expanding suggestions system is an effective way to resolving problems for realizing EFQM. Continuous improvement of organizational performance, produces great force of "synergy" that can support development of programs and opportunities creating for organizational excellence, so that governments, organizations, institutions, brands strive forward in this exercise. Without investigating and identifying the amount of progress and without gaining the aims and without identifying organizational ahead challenges and also gaining feedback and informing of development of policies and identify cases where a serious need to improve the quality, Will not be possible to achieve quality and excellence, and all of the above is not possible without the implementation of participation system in organizations. The extent of the missions and functions assigned to the police on the one hand, and increasing expectations of society on the other hand, causes the main attention to the quality of the police force performance; hence, the result of the tasks, should be sought in responsibilities and organizational excellence in a phenomenon called the partnership. Therefore, in this paper, in order to collect data in documentation section, the library studies and in the field, observation and interview tools were used. So after a brief review of concepts, models and principles of EFQM, standards of excellence and the contribution of human capital in organizations as one of the central concepts of organizational excellence, the concepts and theoretical contributions and its role in the realization of quality and excellence with special attention to the quality management system in Naja will be discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation and the participation system
  • participative management
  • Quality Management
  • Organizational excellence