نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در توسعه مشتری‌مداری کلانتری‌ها

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: یکی از چالش‌های اساسی فرماندهان و مدیران ناجا، تحقیق و بررسی به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه مشتری‌مداری کلانتری‌ها می‌باشد که منظور و هدف اصلی این پژوهش است. روش تحقیق: روش انتخابی برای پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و جمع‌آوری داده‌های آن از طریق انجام مصاحبه نیمه‌ ساختارمند با خبرگان و صاحب‌نظران در حوزه فناوری اطلاعات و امور انتظامی صورت گرفته است که علاوه بر آشنایی لازم با این حوزه‌ها، دارای بیست سال خدمت عملی در امور مربوط به کلانتری‌ها نیز بوده‌اند، داده‌ها پس از طبقه‌بندی و کد‌گذاری، به‌وسیله نرم‌افزار Atlas.ti مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق همانند کشورهای پیشرفته جهان، استفاده از فناوری اطلاعات در کلانتری‌ها باعث موفقیت پلیس در ارائه خدمات به مردم شده و رضایت‌مندی مردم را به‌همراه داشته است. از مهم‌ترین تأثیرات به‌کارگیری فناوری‌ اطلاعات در توسعه مشتری‌مداری کلانتری‌ها می‌توان به بهبود دقت، سرعت، کیفیت، تصمیم‌گیری، افزایش رضایت و بهره‌وری(دسکتاب) در ارائه خدمات به مردم اشاره کرد که این عوامل دلیل اصلی بهبود اثربخشی، مزیت نسبی و بهبود کارایی(بمب) در کلانتری‌ها محسوب می‌شوند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات با کاهش مراودات فیزیکی، هزینه‌ها، رسمیت و تمرکز ساختار سازمان از طریق حذف فرآیندهای اضافی در ارائه خدمات و افزایش سرعت، دقت، کیفیت و رضایت در ارائه خدمات و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، موجب افزایش اعتماد مردم به پلیس که جوهره و اساس سرمایه اجتماعی است، می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

------------- The role of information and communication technologies (IT) in the development of customer-orientation of police

نویسنده [English]

  • :Ali Rastegar
چکیده [English]

Abstrct
Background and Objective: In the present era, the dynamics of community policing requires polic the day, and this can not be realized unless the police to ensure the principle of customer-orientation and dynamics of organizational life, gain respect and confidence of the people . So one of the challenges facing police officers and directors, the investigation of police use of ICT in the development of customer-orientation, which is the main objective of this research.
Materials and Methods:Method of choice to study the type and quality of data collected through interviews with experts in the field of Information Technology Semi-structured and law enforcement is In addition to being familiar with the area, having served twenty years in matters related to police action has been classified and coded data, using analysis software Atlas.ti qualitative content analysis was used

Results and Discussion:Based on the research findings, as well as in developed countries, the use of information technology in police stations, police success in public service and satisfaction is with the people.
The main effect of information technology on the development of customer-orientation of police can improve accuracy, speed, quality decision-making, increase satisfaction and productivity in the public service noted These factors are the main factors to improve the effectiveness, comparative advantage and improve performance (bombs) are the police.
The results show that the application of information technology to reduce the physical exchanges, costs, recognition, and focus on the organizational structure by eliminating additional processes providing the services can be
And increase the speed, accuracy, quality and satisfaction in providing services and facilities to the public to increase public confidence in the police service, which is the essence of social capital is returned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Word Informational Technology
  • Customer-Orientation
  • Police Station
  • (Customer Police