الزام ناجا به یکنواخت سازی اقلام آمادی

نویسندگان

چکیده

یکنواخت سازی 3 در یک سازمان، عبارت است از هم شکل ، یک دست و یکنواخت کردن کالاها و
خدماتی که استفاده های معین، مشخص و مشابه در آن سازمان دارند (شوقی، 1390 ). یکنواخت سازی نه تنها
موجب رفع پیچیدگی های کنونی می گردد بلکه از بروز پیچیدگی های زاید آینده نیز جلوگیری می کند. در
واقع یکی از راه های عملی برای صرفه جویی در هزینه ها رعایت همین اصل است (بوگوپا؛ مگامیسی؛
4. یکنواخت سازی، نیل به کیفیت بالاتر با هزینه کمتر را با ایجاد اطمینان از وجود رقابت میان ( بالاوا، 2011
تأمین کنندگان، امکان پذیر و انتخاب آگاهانه اقلام مورد خریداری را برای سازمان آسان می سازد (سازمان
.( استاندارد تحقیقات صنعتی، 1390
موضوع یکنواخت سازی در آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی، به مفهوم کاهش تنوع 5 کالای قابل خرید با
توجه به استانداردهای مشخص شده می باشد. در واقع استانداردسازی 6 نقطه آغاز فعالیت های آمادی است و
از برترین جنبه های آن می توان به اصل یکنواخت سازی اشاره نمود. دراین مقاله به مباحث یکنواخت سازی
اقلام با هدف ارزیابی و انتخاب کالای استاندارد شده سازمانی که منجر به تعیین کالای الگوی سازمانی
خواهد گردید، پرداخته شده است. براین اساس می توان نتیجه گرفت، یکنواخت سازی ضمن کاهش تنوع
گسترده اقلام، زمینه اعمال نظارت و واپایش برخرید و بهره برداری اقلام آمادی را فراهم می سازد. درنهایت
ناجا می تواند به امر یکنواخت سازی اقلام آمادی توجه ویژه نموده تا موجب کاهش تنوع اقلام ، ارتقای
سطح کیفیت و بهره وری، کاهش هزینه ها و به کارگیری سریع و آسان اقلام آمادی در سطح ناجا گردد.

عنوان مقاله [English]

The Obligation of I.R.I Police for Uniformization of Logistic Items

نویسندگان [English]

  • Mahmood Shoghi
  • Hamidreza Khosravi
چکیده [English]

Uniformization in an organization is uniformity, homogeneity, and similarity making of
goods and services that have certain, specific, and similar uses in the organization
(Shoghi, 2011). Uniformizations not only solvethe present complexity but also eliminate
the risk of unnecessary future complexity. In fact, one of the practical ways to save on the
costs is compliance with this principle (Bogopa, Megamisi, Balava, 2011).
Uniformization makes it possible to achieve higher quality with less expense through
ensuring the competition existence among suppliers and makes it easier to have conscious
selection of the items, which are ordered for the organization (Institute of Standard and
Industrial Research, ISIR, 2011).
The concept of Uniformization in law enforcement logistics means controlling variety of
purchasable goods with respect to the specified standards.In fact, standardization is the
starting points of logistic activities and the principle of Uniformizationis the most superior
aspect of those activities. This article addresses the issues of goods uniformizationaiming
at evaluation and selected standardized organizational items which would be determining
goods of organizational model. Therefore, we can conclude that while reducing the wide
variety of items and the background of purchase monitoring, uniformization provides
logistic item exploitation. Finally, I.R.I Police can take logistic item uniformization into
consideration and thus reducing variation, improving quality and utilization, reducing
costs and the easy and fast employing of logistic items in I.R.I Police level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uniformization
  • Item variety reduction
  • Item categorization
  • Item coding
  • Logistic items