بررسی تأثیر هولوگرافی بر خلاقیت در سازمان‌ها

نویسندگان

دانشگاه امام حسین (علیه السلام)

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت و ضرورت خلاقیت در سازمان‌ها و لزوم بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هولوگرافی بر خلاقیت انجام شده است. این تحقیق می‌تواند، منجر به شناسایی عوامل و موانع تقویت خلاقیت در سازمان‌ها شده، تا با تقویت عوامل و کاهش موانع، افزایش خلاقیت در سازمان‌ها تسهیل شود. روش: تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا و با جستجو در منابع از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، اصول هولوگرافی و تأثیر آن‌ها بر خلاقیت در حوزه سازمان را مورد بررسی قرار داده است.
یافته‌ها: مطالعات نشان داد که پنج مفهوم به‌عنوان اصول هولوگرافی در حوزه سازمان وجود دارند که عبارتند از؛ خودسازماندهی، انعطاف‌پذیری، آزادی عمل، استقلال و انطباق‌پذیری. تحقیقات انجام شده در حوزه خلاقیت نشان داده است که تمام اصول مذکور بر میزان خلاقیت در سازمان تأثیر مثبت داشته‌اند.
نتیجه: نتیجه تحقیق بیان می‌کند که تقویت اصول هولوگرافی در سازمان، موجب بهبود و رشد خلاقیت خواهد شد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Relationship Between Holography and Creativity in Organizations

نویسندگان [English]

  • Mansour Sadeghi Malamiri
  • Hamid Mortazaniya
چکیده [English]

Given the growing importance of creativity in the business environment, this research has been conducted to explore the relationship between holographic and creativity. For this purpose, different scope and implications of the holography and also the emergence and development of holography has been studied. As a result, 6 concepts as the principles of holography has been introduced which include self-organization, flexibility, freedom, independence, adaptability and organic structure. Then, the creativity literature has been examined, to discover the role of each of these principles and to determine their influence on creativity. Investigations have shown that all of the holography principles in the field, have a positive impact on creativity in organizations. Thus research suggests that strengthening holographic principles can improve the creativity of organization and development of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holography
  • Creativity
  • organization
  • Innovation
  • organizational structure
  • Human Resources