بررسی دستاوردهای به‌کارگیری الگوی تعالی سازمانی بومی(E.F.Q.M ) در دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسندگان

چکیده

الگوی تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب‌وکار، به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم‌ها در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‎شود. با به‌کارگیری این الگو‌ها، ضمن این که یک سازمان می‌تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه‌های بهبود- در مقاطع زمانی مختلف- مورد ارزیابی قرار دهد، امکان مقایسه عملکرد خود با سایر سازمان‌ها و به ویژه با بهترین آنها را خواهد داشت. نظر به اینکه دانشگاه علوم انتظامی امین به عنوان اختصاصی‌ترین نهاد علمی و تربیت دانشجویان پلیس محسوب می‌شود؛ لذا همواره باید در مسیر تعالی و رشد بوده و در زمره سازمان‌های سرآمد، به عنوان الگوی دیگر یگان‌های پلیس در حرکت باشد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی دستاوردهای به‌کارگیری الگوی تعالی سازمانی در دانشگاه که با اثبات کارآمدی، می‌توان از آن به عنوان الگویی مناسب جهت ایجاد فرهنگ تعالی، امکان خودارزیابی هر واحد دانشگاهی و مقایسه هر واحد دانشگاهی نظامی با سایر واحد‌ها را ارائه کرد. این الگو در بین واحدهای صنعتی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با بررسی‌های به عمل آمده کانون توجه دانشگاه‌های معتبر جهان نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of Achievements by Applying European Foundation for Quality Management in Law Enforcement Sciences University

نویسندگان [English]

  • ali ghanbari
  • ali hematti
  • eraj ghadiri
چکیده [English]

EFQM is used as a powerful tool in order to assess systems’ establishment in different organizations. By applying these patterns, an organization can assess its success in executing improvement plans at different periods of time, as well as comparing its function with other organizations, particularly the best of them.
Considering Law Enforcement Sciences University as the most professional scientific institution and education of police students, it should always improve and move along the other organizations as a model for other police units.
The main aim of this research is studying the achievements by applying EFQM in the university which can be used as an appropriate pattern for creating perfect culture to present the possibility of self-evaluation each university branch and comparing the military branches with the other ones. This pattern is very crucial in industrial units in Iran and using the carried out studies is the center of attention among world-renowned universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • EFQM
  • General Quality Pattern
  • Quality
  • Process