تحلیل و کشف جرم از طریق کاوش متون در فضای مجازی

نویسندگان

چکیده

با گسترش شگرف اینترنت و استفاده روزافزون از آن در جهت ارایه و یا کسب اطلاعات، مفهومی تحت عنوان «افزونگی اطلاعاتی» مطرح است. آنچه امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، کمبود یا نبود اطلاعات نیست، بلکه کمبود روش‌هایی در جهت یافتن و بهره‌برداری از اطلاعات در دسترس، به نحوی بهینه است. متن کاوی، به‌عنوان روشی در استخراج دانش از متون، یکی از موضوعات مهم در گستره‌ای از اعمال مدیریت اطلاعات است. میزان زیادی از اطلاعاتی که به شکل متنی و غیر ساختاری ذخیره شده، حاوی داده‌های ضبط نشده با ارزشی هستند. داده کاوی و متن کاوی دو فناوری مهم و مناسب برای کشف الگوهای درونی در بین مجموعه عظیمی از داده‌ها است. از این‌رو بسیاری از سازمان‌های امنیتی، برای تشخیص و پیش‌بینی عمل جرم، به شیوه های داده کاوی و متن کاوی وابسته هستند.
در این مقاله پس از معرفی داده کاوی و رشته‌های علمی مرتبط با آن، روش‌های داده کاوی در قالب دو دسته توصیفی و پیش بینانه تشریح شده است. سپس کاربرد داده کاوی در حوزه‌های کاربردی پلیس قبل و بعد از وقوع جرایم مطرح شده و متن کاوی به عنوان یکی از کاربردهای مهم داده کاوی در پیشگیری و پیش‌بینی جرایم معرفی می‌شود. با توجه به اینکه بیشترین کاربرد متن کاوی در زمان قبل از وقوع جرم است، در ادامه کاربرد فناوری‌های جدید و همچنین به‌کارگیری روش‌های مبتنی بر متن کاوی، در موضوعات مرتبط با جرایم بررسی می‌شود. از این‌رو با توجه به نتایج به‌دست آمده، بومی کردن این‌گونه فناوری‌ها و روش‌های متن کاوی در ناجا، می تواند در راستای افزایش توان اطلاعاتی، پیش بینی و پیشگیری از جرایم مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime Discovery and Analysis through Searching Texts in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Behzad Lak
  • jalal rezai noor
چکیده [English]

The concept of "information redundancy" is presented thanks to internet
development and ever-increasing its usage in acquiring information. Today Lack
or absence of information is not the important issue; the important is the lack of
methods in order to find and extracting accessible information. Text mining as a
method for extracting knowledge is one of the most important issues in
information management. A huge mass of information which is saved as text or
unstructured has unrecorded valuable data. Data mining and text mining are two
significant and appropriate technologies to discover patterns among a lot of data.
Therefore, many safety and security organizations depend on text mining and
data mining so as to determine and predict the crime.
In the present study after introducing data mining and its related scientific
majors, data mining methods are described in two categories as descriptive and
predictive. Moreover, the application of data mining is presented in police
application fields before and after crime commitment and text mining is
described as one the important applications of data mining in crime prediction
and prevention. The application of new technologies and methods based on text
mining are studied in subjects related to crimes regarding that text mining
application is before the crime commitment mostly. Thus, in accordance with the
results, applying these technologies and text mining methods has influence on
increasing crime information, prediction and prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Mining
  • text mining
  • Crime Prevention
  • crime prediction
  • crime investigation