ارزش خدمت پلیس به مردم از نظر اسلام

نویسندگان

چکیده

از دیرباز خدمت و خدمتگزاری به هم نوعان، دارای ارزش و ارج والایی بوده و شاید قریب به یقین بتوان گفت ارزشمندی و حسن فعلی و فاعلی خدمت به هم نوع امری فطری است و همزاد با بشر است.
خداوند تبارک و تعالی انسان را موجودی نیازمند آفریده است تا در راه رسیدن به کمال نهایی و الهی خویش در رفع نیازهای خویش تلاش کند. بی شک هرکس در جهت برطرف کردن نیاز هم نوع خود تلاش می‌کند، بی‌نصیب از اجر و پاداش خداوندی نیست؛ چرا که تلاش وی در راستای تحقق هدف آفرینش قرار می‌گیرد.
هرچند در دین مبین اسلام شرایط و ویژگی‌هایی در کنار خدمت به مردم قرار گرفته تا مکلف مقرون به پاداش الهی شود؛ لذا براین اساس در میان تمامی معروف‌هایی که دین اسلام، مؤمنان را به انجام آن فراخوانده است، ارزش خدمت به مردم، تا بدانجاست که پیامبر اکرم (ص) بهترین مردم را سودمندترین آنها نسبت به خلق بر شمرده است.
در اسلام، خدمت به خلق، مقدمه قرب الهی، ملاک ارزشمندی انسان و مهم‌ترین ویژگی انسان مؤمن تلقی شده است؛ اما این مهم زمانی ارزشمند شمرده می‌شود که فرد، عمل خود را خالصانه و تنها به منظور کسب رضای الهی انجام داده و با نیت کسب شهرت، اجر کار خویش را ضایع نسازد. تنها در این صورت است که وی به تمامی پاداش های وعده داده شده در قرآن و روایات دست یافته و عملش مقبول درگاه احدیت می‌شود. پلیس جمهوری اسلامی نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده، بلکه باید بیشترین تلاش خویش را صرف آموزش نحوه خدمت و فراگیری ابزار لازم کند تا بتواند بهترین شکل آن را در جامعه ارائه کند که در نمونه‌هایی از آیات و روایات به این مهم اشاره شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value of Police Serving People from the Perspective of Islam

نویسندگان [English]

  • Hasanali Rudbari
  • Mahdi Rafipour
چکیده [English]

Serving humans has always been valuable and precious since years ago, and the
value of serving humans is instinctive. The merciful and compassionate Allah
has created human as a creature in need so that he can try to fulfill his needs in
order to reach perfection and with no doubt a person who tries to fulfill his own
kind needs will receive rewards from Allah because his attempt is along with the
way of aim of creation. There are conditions and features related to serving
people in Islam so as to receive the rewards from Allah. Therefore, the value of
serving people among the duties which Islam ask Muslims to do, is so much that
our Prophet Mohammad has considered it as the best things that people can do.
In Islam serving people is the criterion of value of human and the most important
characteristic of faithful man, but this is important and valuable when the person
does it with pure intention and only for Allah's satisfaction and does not destroy
his reward with the intention of fame, thus, the person will be rewarded as
mentioned in Quran and his deeds will be accepted. Police of Islamic republic of
Iran is not an exception, and has to make efforts to serve the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • serving people
  • serving limitation
  • serving motivation
  • defects of serving