دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. رابطه هوش معنوی و دینداری با قابلیت کارآفرینی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

صفر حیاتی


2. اثر رهبری مثبت گرا بر افشاگری سازمانی با نقش میانجی ارعاب روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

رضا سپهوند؛ فریبرز فتحی چگنی؛ حسین عظیمی


3. پایش تأثیرپذیری بهره‌وری منابع انسانی از نقش‌های راهبردی منابع انسانی با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

حسین علی اصغرزاده رومیانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ میرعلی سیدنقوی؛ داوود حسین پور


4. اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

بهنام مدبری؛ حبیب هنری؛ علی محمد صفانیا