تعداد مقالات: 261

1. نقش روش‌های تدریس بر اثر بخشی یادگیری فرآگیران (مرکز آموزش ولی عصر(عج) تبریز )

دوره 1392، شماره 30، زمستان 1392، صفحه 1-18

محمدجواد کاملی؛ حسین عظیمیان؛ محمدعلی امیر تقوی؛ حسین باغبان


3. بررسی میزان فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی ناجا و شناخت عوامل مؤثر بر آن

دوره 1393، شماره 32، تابستان 1393، صفحه 1-22

علی سعادت؛ میر معصوم روضه‌ای؛ مهدی نجفی


5. شناسایی عوامل و تعیین اولویت‌های مکانی ذخیره‌سازی لجستیکی قبل از بحران

دوره 1393، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 1-24

مهدی کارگر قجرآبی؛ محمد علی اکبری؛ کاظم محمدی؛ سعید رمضان زاده


8. فناوری اطلاعات در پشتیبانی از پلیس جامعه‌محور

دوره 1394، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 1-38

یوسف محمدی مقدم؛ جواد معدنی


9. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان پلیس (مورد مطالعه: کارکنان پلیس تهران بزرگ)

دوره 1394، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 1-22

سیدخلیل سیدعلی پور؛ علی حشمتی؛ محسن محمدیان؛ سیدمهدی حسینی


10. بررسی رابطه ارتباطات با بهره‌وری اپراتورهای پلیس 110 فاتب

دوره 1395، شماره 39، بهار 1395، صفحه 1-16

غلامحسین آقا گل‌زاده؛ محمدحسین عباس‌نژاد؛ محمود جمالی


11. شناسایی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک قوامین تهران

دوره 1395، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 1-24

حمید حسن زاده کرداحمد


13. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران معاونت مهندسی ناجا

دوره 1395، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 1-32

ابراهیم سعادتمند؛ محمدجواد کاملی؛ محمدحسین عباس‌نژاد


14. بررسی رابطه میان مدیریت استعداد و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 1396، شماره 43، بهار 1396، صفحه 1-26

اصغر آقایی؛ مهرداد بختیار دهکردی؛ علی پورهاشمی؛ هادی بهرامی باباحیدری


15. تأثیر فراموشی سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی توانمندسازی

دوره 1396، شماره 44، تابستان 1396، صفحه 1-28

الهه بینا؛ غلامرضا بردبار؛ علیرضا رجبی‌پور


16. بررسی نقش شایستگی‌های مدیریتی در ترویج فرهنگ نوآوری و اعتماد نهادی

دوره 1396، شماره 45، پاییز 1396، صفحه 1-24

میرحمید تقوی؛ علیرضا علی‌احمدی


23. تأثیر جو اخلاق کاری بر عملکرد کنشگرایانه خدمات به مشتریان و تعهد عاطفی کارکنان: نقش میانجی سیاستهای نظام تشویقی

دوره 1398، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 1-20

محسن اکبری؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ علیرضا پروانه مقدم


25. بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی

دوره 1398، شماره 54، زمستان 1398، صفحه 1-22

فخریه حمیدیان پور؛ ابراهیم رجب پور؛ سلیمه افراخته؛ عمران مهرابی