کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش

دوره 1397، شماره 49، پاییز 1397، صفحه 69-84

شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل محمدی؛ سپیده مرادزاده سوماری


3. تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش

دوره 1397، شماره 48، تابستان 1397، صفحه 37-56

شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل محمدی؛ سپیده مرادزاده سوماری