کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر فراموشی سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی توانمندسازی

دوره 1396، شماره 44، تابستان 1396، صفحه 1-28

الهه بینا؛ غلامرضا بردبار؛ علیرضا رجبی‌پور


3. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران معاونت مهندسی ناجا

دوره 1395، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 1-32

ابراهیم سعادتمند؛ محمدجواد کاملی؛ محمدحسین عباس‌نژاد


4. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان پلیس (مورد مطالعه: کارکنان پلیس تهران بزرگ)

دوره 1394، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 1-22

سیدخلیل سیدعلی پور؛ علی حشمتی؛ محسن محمدیان؛ سیدمهدی حسینی


5. بررسی رابطه فرسودگی شغلی با توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری در پلیس

دوره 1394، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 103-126

باقر حسنوند؛ عباس حسنوند؛ صبا حسنوندی


6. نقش توانمندسازی کارکنان در افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه‌یزد)

دوره 1393، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 77-98

مهناز باروت‌کوب؛ علی مروتی شریف‌آبادی


7. بررسی توانمندسازی کارکنان بهداری کل ناجا

دوره 1392، شماره 30، زمستان 1392، صفحه 19-44

عبدالعلی صادقی؛ الهه جمشیدی مهر