کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و ارزیابی کیفیت خدمات در بانک قوامین

دوره 1396، شماره 43، بهار 1396، صفحه 27-52

مریم اخوان خرازیان


2. شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز پلیس+10

دوره 1395، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 45-66

فاطمه زمزم؛ سید حبیب‌اله میرغفوری؛ فرزاد جوهری نعیمی


5. بررسی وضعیت مشتری‌مداری دفاتر پلیس +10 استان مازندران بر اساس مدل سرو کوال

دوره 1394، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 35-52

ایمان قاسمی همدانی؛ زهرا عطف