کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
تعداد مقالات: 7
2. رابطة کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی با نقش میانجی فلات‌زدگی شغلی

دوره 1398، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 60-79

پوران نادری؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


3. تبیین مؤلفه‎های کیفیت زندگی کاری در معاونت آماد و پشتیبانی‎ ناجا

دوره 1396، شماره 45، پاییز 1396، صفحه 93-112

حسن سویزی؛ یوسف محمدی‌مقدم؛ احمد نوری


4. رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش میانجی‌گری توانمندسازی کارکنان دفاتر پلیس +10 خراسان جنوبی

دوره 1395، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 57-82

امید بهبودی؛ سیدمرتضی غیور باغبانی؛ احمد کریم پور


5. بررسی رابطه فرسودگی شغلی با توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری در پلیس

دوره 1394، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 103-126

باقر حسنوند؛ عباس حسنوند؛ صبا حسنوندی


6. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی

دوره 1393، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 21-38

حاجیه رجبی فرجاد؛ مهدی شجاعیان


7. شناسایی و اولویت بندی مولفه های کیفیت زندگی کاری

دوره 1393، شماره 31، بهار 1393، صفحه 107-126

اکرم علیمردانی؛ بیژن عبدالهی؛ شهره حسین‌پور طولازدهی