کلیدواژه‌ها = سلامت سازمانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطۀ نشاط سازمانی و سلامت سازمانی

دوره 1398، شماره 51، بهار 1398، صفحه 113-139

یوسف محمدی‌مقدم؛ بهنوس جوری؛ فهمیه نوری زاده


2. تأثیر شفافیت سازمانی بر سلامت سازمانی (متغیر میانجی معنویت)

دوره 1396، شماره 46، زمستان 1396، صفحه 21-41

محمد حکاک؛ فاطمه فرهیخته


3. تحلیلی بر وجوه سه گانه سلامت سازمانی: الگوی تعامل بین اثربخشی، پاسخگویی و انسجام

دوره 1396، شماره 46، زمستان 1396، صفحه 43-70

جعفر ترک زاده؛ سعیده بصیری؛ رضا عقیلی


5. بررسی کارکرد های اساسی سازمان در خدمت به توسعه جامعه و برخی الزامات آن

دوره 1392، شماره 28، تابستان 1392، صفحه 39-64

جعفر ترک زاده؛ سمیرا نکومند؛ فرزانه دهقان هراتی