کلیدواژه‌ها = زنجیرة تأمین
تعداد مقالات: 2
1. تابع هدف مدیریت موجودی زنجیرة تأمین با رویکرد پایداری

دوره 1398، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 100-120

شیرین شعاع بین


2. پیش‌بینی فرایندهای لجستیک معکوس با مدل‌های سری زمانی

دوره 1394، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 105-122

روح الله تولایی؛ شهربانو تاج میری گندایی؛ محمد تاج میری گندایی