کلیدواژه‌ها = انسجام
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر وجوه سه گانه سلامت سازمانی: الگوی تعامل بین اثربخشی، پاسخگویی و انسجام

دوره 1396، شماره 46، زمستان 1396، صفحه 43-70

جعفر ترک زاده؛ سعیده بصیری؛ رضا عقیلی


2. بررسی نقش فضیلت سازمانی در عملکرد کارکنان در یک سازمان نظامی

دوره 1395، شماره 39، بهار 1395، صفحه 55-68

سارا عابدی کوشکی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسن باقری نیا؛ احد جعفرنژاد