کلیدواژه‌ها = نیروی انتظامی
تعداد مقالات: 4
3. ارائه مدلی به منظور طبقه‌بندی پاداش‌های غیرمالی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان یزد)

دوره 1395، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 33-56

غلامرضا بردبار؛ رضا ابراهیم‌زاده پزشکی؛ عالیه حق بین