کلیدواژه‌ها = انعطاف پذیری
تعداد مقالات: 3
1. مدل نظام آموزش با رویکرد چابکی (مطالعه موردی: شعبه های بانک ملت شهر یزد)

دوره 1399، شماره 58، زمستان 1399، صفحه 84-110

DOR:20.1001.1.17359384.1399.15.58.4.4

هادی تیموری؛ علی نصر اصفهانی؛ سید محمد یونسی فر


2. انعطاف پذیری شرایط کاری و اعتماد کارکنان: تحلیلی از نقش میانجی رفتارسازمانی مثبت گرا

دوره 1397، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 25-42

جمشید صالحی صدقیانی؛ سیده ساناز صدفی موسوی


3. الگوی مفهومی انعطاف پذیری زنجیره تامین

دوره 1397، شماره 48، تابستان 1397، صفحه 107-130

میلاد آقائی؛ رضا آقائی