نویسنده = یوسف محمدی‌مقدم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطۀ نشاط سازمانی و سلامت سازمانی

دوره 1398، شماره 51، بهار 1398، صفحه 113-139

یوسف محمدی‌مقدم؛ بهنوس جوری؛ فهمیه نوری زاده


2. تبیین مؤلفه‎های کیفیت زندگی کاری در معاونت آماد و پشتیبانی‎ ناجا

دوره 1396، شماره 45، پاییز 1396، صفحه 93-112

حسن سویزی؛ یوسف محمدی‌مقدم؛ احمد نوری