نویسنده = غلامرضا بردبار
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ارتباط ابعاد هوش فرهنگی و سرمایه فرهنگی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی

دوره 1399، شماره 56، تابستان 1399، صفحه 155-176

غلامرضا بردبار؛ سعیده سلطانی؛ هستی بردبار


2. تأثیر فراموشی سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی توانمندسازی

دوره 1396، شماره 44، تابستان 1396، صفحه 1-28

الهه بینا؛ غلامرضا بردبار؛ علیرضا رجبی‌پور


3. ارائه مدلی به منظور طبقه‌بندی پاداش‌های غیرمالی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان یزد)

دوره 1395، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 33-56

غلامرضا بردبار؛ رضا ابراهیم‌زاده پزشکی؛ عالیه حق بین


4. بررسی اثر رهبری مبادله‌ای بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: سازمان‌‌ هلال احمر استان یزد)

دوره 1394، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 121-138

رضا ابراهیم زاده پزشکی؛ غلامرضا بردبار